Wij zijn een internationaal advocatenkantoor, gevestigd in Nederland, dat gespecialiseerd is in internationale B2B-incasso (Business to Business).

De procedure start bij de minnelijke fase. In deze fase wordt debiteur in zijn moedertaal gecontacteerd middels een schriftelijke ingebrekestelling en een telefonische aanmaanpoging.

Tegelijkertijd proberen wij zoveel mogelijk informatie over het bedrijf in te winnen via het handelsregister en kredietrapportages.

Als er in de buitengerechtelijke fase niet geïncasseerd kan worden, wordt het dossier op alle aspecten bestudeert en wordt er met u gekeken of het rendabel is gerechtelijke stappen te nemen jegens de debiteur.

Naast de reeds gefactureerde administratiekosten ad. € 100,00 excl. BTW bij aanvang van het dossier, worden er geen andere kosten in rekening gebracht tenzij u een gerechtelijke procedure wilt opstarten op basis van het door ons uitgebrachte advies.

Wij helpen u bij incassovorderingen in de EU-landen en zijn tevens in staat u bij te staan buiten de EU via onze lokale advocaten en partners.

Geïncasseerde gelden worden binnen 48-uur overgemaakt naar uw bankrekening.

Te weinig informatie?

Heeft u uw vraag niet Kunnen vinden gevonden?

Neem contact met ons op.

Contacteer ons

Neem een kijkje bij onze diensten

ONZE DIENSTEN