INCASSO IN EUROPA

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen geeft een rechter in een lidstaat de mogelijkheid om een bepaald beschikbaar bedrag op een bankrekening van een debiteur, die zijn woon-of verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan die van de schuldeiser, in beslag te nemen. 

Hands of a woman explaining something to a judge

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO)

Deze procedure is samen met de Europees betalingsprocedure onderdeel van het Europese regelgevingspakket om incassoprocedures in Europa te vereenvoudigen. Deze wet- en regelgeving is van kracht sinds 18 januari 2017. 

De voordelen van deze beslagleggingsprocedure zijn: 

 • De procedure is snel en het is niet nodig om debiteur voorafgaand te informeren;
 • Dit ‘verrassingseffect’ maakt het de debiteur onmogelijk om het geld weg te maken, te verbergen of op te maken.

Deze Europese incassoprocedure kan in alle lidstaten van de Europese Unie worden toegepast, met uitzondering van Denemarken en Engeland. 

A scale with a lawyer behind it.

Het bevel tot conservatoir beslag kan worden uitgevaardigd nadat de schuldeiser de relevante feiten heeft overlegd waaruit blijkt dat de vordering per direct gerechtelijke bescherming behoeft en dat zonder dit bevel, de uitvoering van een bestaand dan wel toekomstig vonnis of andere executoriale titel jegens debiteur, er een reëel risico bestaat dat debiteur de beschikbare gelden op de bankrekening(en) wegmaakt, verbergt of opmaakt of goederen onder hun waarde verkoopt middels een ongewone handeling (zie overweging 14 in combinatie met art. 7 van de (Europese) verordening). 

Deze procedure stelt de grensoverschrijdende schuldeiser in wezen in staat om een garantie te krijgen dat zijn vordering wordt beschermd door de gerechtelijke autoriteit, daar debiteur niet bij zijn eigen vermogen kan komen. De schuldeiser kan vervolgens een gewone dagvaardingsprocedure starten tegen de debiteur.  

  Onze Cliënten en Partners

  ICC logo
  BVCM 15 logo
  ITKAM logo
  Evolution logo
  Italian Chamber of Commerce logo
  Morgan Corporate logo

   

  58
  Consultants
  457
  Cases completed
  85
  International dispute