INCASSO IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Engeland en Wales zijn twee landen met het zogeheten common law rechtsstelsel die dezelfde wetten en procedures kennen. Elke verwijzing naar het Engelse recht kunt u daarom ook interpreteren als zijnde ook van toepassing op het Welshe recht. Voor internationale incassovorderingen in Engeland kunt u snelle en efficiënte procedures opstarten.

Hands of a woman explaining something to a judge

BETALINGSBEVELPROCEDURE

De verjaringstermijn van geldvorderingen van burgerlijke, contractuele en handelszaken is bepaald in de Limitation Act van 1980 en bedraagt normaliter 6 jaar. Er zijn echter enkele uitzonderingen waaronder bijv. een verplichting die voortvloeit uit een ambtelijke stuk waarin de verjaringstermijn 12 jaar is.

Het Engelse systeem voorziet niet in een soort monitoringsprocedure zoals men dat kent in bijv. Italië en Frankrijk. Het wat vergelijkbaar is met een soort kortgedingsprocedure is de zogeheten summary judgment welke geregeld is in het CPR 24 (Civil Procedure Rules).

A scale with a lawyer behind it.

De vereisten om een dergelijk ‘bevel’ te bekomen en incassoprocedures te voeren tegen debiteuren die hun statutaire zetel in Engeland hebben, zijn als volgt:

 • De schuldeiser moet een redelijke kans maken om in zijn gelijk gesteld te worden;
 • Het moet er op voorhand niet naar uitzien dat debiteur zich kansrijk tegen de uitspraak zal kunnen verzetten; 

Er moeten geen andere redenen zijn die het gebruik van een gewone dagvaardingsprocedure rechtvaardigen.

Deze procedure is in wezen puur gebaseerd op schriftelijke bewijzen. 

Verder voorziet de Engelse wetgeving in een zogenaamde procedure voor geringe schuldvorderingen (Small Claims Procedure) tot £ 5.000,00. Aan deze procedure wordt een fase van bemiddeling tussen de partijen toegevoegd die erop gericht is een overeenkomst tussen beide partijen te bereiken, waardoor de verdere procedure vermeden kan worden.

In deze vereenvoudigde procedure zullen de partijen vaak zelf voor hun juridische gemaakte kosten opdraaien.  

Vonnissen in eerste aanleg zijn onmiddellijk uitvoerbaar aangezien het Engelse recht niet voorziet in een automatisch recht op beroep. Een partij die in beroep wil gaan, moet de procedures van het CPR 52 volgen, of zij moeten directe toestemming krijgen van het Hof van Beroep.

Engeland rondt momenteel de BREXIT-procedure af en dit kan gevolgen hebben voor de Europese incassoprocedure (de European Payment Order). 

  Onze Cliënten en Partners

  ICC logo
  BVCM 15 logo
  ITKAM logo
  Evolution logo
  Italian Chamber of Commerce logo
  Morgan Corporate logo
  58
  Consultants
  457
  Cases completed
  85
  International dispute