Woman with the map of the world holding in her hands

Internationale B2B-Incasso

Wij incasseren uw openstaande vorderingen van onbetaalde facturen of niet nagekomen overeenkomsten met internationale klanten.

Lees verder
Hands of a woman explaining something to a judge

Gerechtelijke incassoprocedure

Advocaten van het kantoor Basile International Legal Firm zullen uw debiteur, indien nodig, voor de rechter slepen en betaling van de onbetaalde facturen, vermeerderd met rente en een schadevergoeding eisen.

Lees verder
Two people shaking hands

Geschillenoplossing

Onze advocaten kunnen helpen bij het oplossen van een handelsgeschil met internationale partners door in uw naam of voor uw partij te onderhandelen.

Lees verder
Graph of a market crash

Insolventie- of Faillissements-procedure

Indien uw internationale schuldenaar in een insolventie- of insolventieprocedure zit, maak u dan geen zorgen! Wij helpen u in de procedure bij het handhaven van uw rechten als schuldeiser.

Lees verder
Two people signing a contract

Voorwaarden/ contracten opstellen

Bescherm uw bedrijf door professionele voorwaarden op te stellen voor uw internationale partners, zodat u het risico op onbetaalde facturen reduceert en eventuele geschillen sneller op kunt lossen.

Lees verder
Two people working together on a tablet

Buitengerechtelijke incassoprocedure

Onze advocaten nemen binnen 24 uur contact op met de debiteur in zijn moedertaal, zowel telefonisch als middels een schriftelijke ingebrekestelling.

Lees verder