Internationale B2B-Incasso

Wij incasseren uw openstaande vorderingen van onbetaalde facturen of niet nagekomen overeenkomsten met internationale klanten.

Lees verder

Gerechtelijke incassoprocedure

Advocaten van het kantoor Basile International Legal Firm zullen uw debiteur, indien nodig, voor de rechter slepen en betaling van de onbetaalde facturen, vermeerderd met rente en een schadevergoeding eisen.

Lees verder

Geschillenoplossing

Onze advocaten kunnen helpen bij het oplossen van een handelsgeschil met internationale partners door in uw naam of voor uw partij te onderhandelen.

Lees verder

Insolventie- of Faillissements-procedure

Indien uw internationale schuldenaar in een insolventie- of insolventieprocedure zit, maak u dan geen zorgen! Wij helpen u in de procedure bij het handhaven van uw rechten als schuldeiser.

Lees verder

Voorwaarden/ contracten opstellen

Bescherm uw bedrijf door professionele voorwaarden op te stellen voor uw internationale partners, zodat u het risico op onbetaalde facturen reduceert en eventuele geschillen sneller op kunt lossen.

Lees verder

Buitengerechtelijke incassoprocedure

Onze advocaten nemen binnen 24 uur contact op met de debiteur in zijn moedertaal, zowel telefonisch als middels een schriftelijke ingebrekestelling.

Lees verder
Skip to main content Advertising Marco Basile Account F118RW2B Ad content was not approved What's new Back to conversion goals Conversion goal Conversion goal type Conversion goal details Set up tagging All done! Add the tag manually Instructions: Copy the tag and paste it in between the tags of every page of your website. You only need to install the global site tag once on every page of your website, even if you are tracking multiple conversions. You can also send these instructions to a developer if not sure how to do it manually.