Algemeen

Als gespecialiseerde advocaten kunnen wij u juridisch advies geven bij al uw zakelijke geschillen met buitenlandse handelspartners. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij de onderhandelingen en zullen altijd opkomen voor uw belangen.

Voordelen en betrouwbaarheid

Het geschil dat u heeft met uw handelspartner kan afwijken van de standaard incassozaken. In de praktijk krijgen bedrijven te maken met veel gecompliceerde geschillen die hun lopende activiteiten in gevaar kunnen brengen en tevens van grote invloed kunnen zijn op hun financiële toestand.

Als gespecialiseerde advocaten kunnen wij u juridisch advies geven bij allerlei soorten geschillen met uw buitenlandse handelspartner.

Onze advocaten kunnen u helpen bij de onderhandelingen, zullen erop toezien dat uw contractuele rechten gerespecteerd worden en komen op voor uw handelsbelangen en dit alles binnen de juridisch gestelde kaders.

NEGOTIATE

Wij kunnen in uw naam onderhandelen in de taal van uw partner of in het Engels.

MEDIATE

Wij kunnen u vertegenwoordigen tijdens een bemiddelings- of arbitrageprocedure.

SOLVE

Wij kunnen internationale geschillen beslechten en ingrijpende handelsconflicten vermijden.

ANALYSE

Wij helpen bij het opstellen van handels-
overeenkomsten en geven eerlijk advies op basis van uw handelsbelangen.

PLAN

Maak afspraken om kleine geschillen en onenigheden met uw partner te voorkomen.

PROTECT

Wij kunnen een credit check doen inzake de financiële situatie van uw debiteur of potentiële klant.