Algemeen

Indien uw internationale debiteur in een insolventie-of faillissements-procedure zit, maak u zich dan geen zorgen! Wij staan u bij in de procedure en dragen zorg dat uw rechten als schuldeiser gewaarborgd worden. 

 • Wij kunnen uw geld incasseren, zelfs wanneer uw schuldenaar failliet is.
 • Onze advocaten zijn zeker van hun faillissementszaak.
 •  Onze advocaten zijn gespecialiseerd in doelgerichte insolventieprocedures en procedures voor rechtbanken en curatorens.

Is uw schuldenaar insolvent en kan hij zijn schuldeisers niet betalen? Of is uw schuldenaar misschien al verwikkeld in een insolventieprocedure? Wij kunnen u nog steeds helpen bij het aanvangen van een insolventieprocedure of incasso van uw lening door contact op te nemen en de vordering te registreren bij de curator van de failliete partij.

Paper with "bankruptcy law" written on it

Europese verordening inzake Insolventieprocedures

map of Europe

Het insolventierecht van de EU wordt bovenal gereguleerd door verordening nr. 1346/2000, geactualiseerd met verordening 2015/848, die van kracht is geworden per 26 juni 2007.
De verordening uit 2000, die van kracht is geworden op 31 mei 2002, was de eerste poging tot het reguleren van internationale insolventieprocedures. Er zijn gezamenlijke regels opgesteld met betrekking tot:

 • De bevoegde rechtbank voor het aanvangen van een insolventieprocedure in alle gevallen waarin de schuldenaar een onderneming leidt, activa bezit of schuldeisers heeft in meerdere lidstaten;
 • De geldende landelijke wetsvoorschriften die moeten worden gereguleerd door de insolventieprocedure van de EU,
 • De erkenning van uitspraken van de rechtbank in geval van insolventie van de schuldenaar (onderneming, ondernemer of fysiek persoon).

Wat kunnen schuldeisers doen indien een schuldenaar al is verwikkeld in een insolventieprocedure?

 • Iedere buitenlandse schuldeiser kan een verzoek indienen door gebruik te maken van het standaardformulier “verzoek indienen”.
 • Het is niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier.
 • Verzoeken kunnen worden ingediend in iedere officiële taal van de Europese Unie. De schuldeiser kan worden verzocht om een vertaling te overleggen  in de officiële taal van het land waarin de procedure wordt aangevangen.
 • Verzoeken moeten worden ingediend binnen een termijn die wordt bepaald door het recht van de lidstaat waarin de procedure wordt aangevangen.
 • • Er geldt specifieke bescherming voor buitenlandse schuldeisers; de termijn mag niet korter zijn dan 30 dagen na bekendmaking van de aanvang van de procedure in het insolventieregister van de lidstaat waarin de procedure wordt aangevangen.

Wij kunnen als internationale advocaten helpen om in uw naam alle juridische handelingen te verrichten die gecompliceerde procedures vereisen om uw geld te incasseren.