debt-collection
Algemene omschrijving

Onze internationale advocaten en lokale partners helpen bedrijven om openstaande facturen te innen. Onze advocaten nemen professioneel en vastberaden contact op met uw schuldenaar en verzoeken op juridisch onderbouwde wijze om betaling van de openstaande factuurbedragen

Internationaal incasso – incasso van internationale vorderingen

Heeft uw bedrijf vorderingen uitstaan bij internationale bedrijven? Wij helpen u deze te incasseren. Uiterlijk 24 uur na overdracht van de zaak sturen wij een officieel bericht naar de schuldenaar in zijn moedertaal, waarna wij hem tevens opbellen.

Indien het bedrag niet minnelijk kan worden verkregen, verlenen wij juridisch advies. Wij zoeken juridische opties, dekken kosten en betalingen en ondernemen handelingen namens de klant als u de zaak wilt voortzetten. Wij beoordelen de financiële situatie van uw schuldenaar en proberen een rechtszaak te voorkomen indien het ernaar uitziet dat het niet mogelijk zal zijn om de vordering te incasseren. Wij geven om uw finaciële situatie en proberen u het meest gunstige advise voor uw situatie te geven.