Woman with the map of the world holding in her hands
Algemeen

Onze internationale advocaten en lokale partners helpen bedrijven hun openstaande facturen te incasseren. Onze advocaten treden op een professionele en vastberaden wijze in contact met uw debiteur en verzoeken op een juridisch onderbouwde wijze om betaling van de openstaande facturen.

Internationale incasso – incasseren van openstaande vorderingen

Heeft uw bedrijf vorderingen uitstaan bij internationale bedrijven? Wij helpen u graag deze te incasseren. Uiterlijk 24 uur na overdracht van de vordering, sturen wij een schriftelijke ingebrekestelling naar de debiteur in zijn moedertaal. Vervolgens zal er ook direct getracht worden telefonisch contact te krijgen met debiteur.

Wanneer het niet lukt het bedrag minnelijk te incasseren, zullen wij u voorzien van een juridisch advies. Wij inventariseren wat de mogelijkheden en evt. kosten zijn, en bij uw goedkeuring vatten wij een gerechtelijke procedure aan. Wij beoordelen de financiële situatie van uw debiteur en proberen rekening te houden met het kosten-baten aspect.