Algemene omschrijving

Als gespecialiseerde advocaten kunnen wij u voorzien van juridisch advies  bij het oplossen van alle soorten geschillen met een buitenlandse zakelijke partner.

Onze advocaten kunnen helpen bij de onderhandelingen en zullen altijd opkomen voor uw belangen.

Voordelen en Betrouwbaarheid

Het probleem met uw zakelijke partner kan anders zijn dan een klassieke incasso. In de praktijk krijgen bedrijven te maken met veel gecompliceerde handelsgeschillen, die hun lopende activiteiten in gevaar brengen en tevens van grote invloed zijn op hun financiële stabiliteit.

Als gespecialiseerde advocaten kunnen wij u voorzien van juridisch advies bij het oplossen van alle soorten geschillen met uw buitenlandse zakelijke partner.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het oplossen van geschillen en er tijdens onderhandelingen voor zorgen dat uw contractuele rechten en handelsbelangen goed zijn beschermd op grond van overeenkomsten of juridische kaders.

NEGOTIATE

Wij kunnen in uw naam onderhandelen in de taal van uw partner of in het Engels.

MEDIATE

Wij kunnen u vertegenwoordigen tijdens een bemiddelings- of arbitrageprocedure.

SOLVE

Wij kunnen internationale geschillen beslechten en ingrijpende handelsconflicten vermijden.

ANALYSE

Wij helpen bij het opstellen van handelsovereenkomsten en geven eerlijk advies op basis van uw handelsbelangen.

PLAN

Wij kunnen schikkingsovereenkomsten/betalingsschema’s opstellen, de betaling in de gaten houden en ervoor zorgen dat deze worden nageleefd.

PROTECT

Wij kunnen onderzoek uitvoeren naar uw schuldenaar of naar potentiële klanten.
Neem contact met ons op.