Two people signing a contract
Algemeen

Bescherm uw bedrijf en verminder risico’s, vooral wanneer het gaat om internationale transacties, door professionele voorwaarden op te stellen voor uw buitenlandse partners zodat eventuele geschillen snel kunnen worden afgehandeld.

Concrete voorwaarden verkleinen het risico op onbetaalde facturen.

Waarom zijn een contract en algemene voorwaarden nodig?

  • Voor een duidelijke orderplaatsing, betaling en levering;
  • Om risico’s bij internationale transacties te beperken;
  • Om uw handelsbelangen te beschermen;
  • Stel regels op om kleine geschillen en onenigheden met uw partner te vermijden;
  • Vermeld welk recht van toepassing is en welke rechtbank bevoegd is;
  • Beperk uw aansprakelijkheid.

Reduceer het risico op laattijdige betalingen

In het contract zal ook een percentage voor vertragingsrente opgenomen moeten worden.

Het is mogelijk om een ander percentage dan 15% overeen te komen met uw internationale handelspartner, om zo het risico op laattijdige betalingen te reduceren.

Toepasbare wetgeving en bevoegde rechtbank

Over het algemeen wordt de toepasbare wetgeving en de bevoegde rechtbank vastgelegd in de algemene voorwaarden welke refereert naar de toepasbare jurisdictie. Het opnemen van deze algemene voorwaarden in het contract kan u voordeel bieden beroepszaken aanhangig te maken bij de rechtbank in uw stad en het recht van uw land toe te passen. Zo weet uw zakenpartner dat, in geval van een geschil, de zaak zal worden afgehandeld door een andere rechtbank en het dus belangrijk is dat hij de voorwaarden op strikte wijze nakomt.

Bovendien zorgen goed opgestelde voorwaarden voor een snelle afwikkeling en beschermen zij uw internationale activiteiten.

Beperk uw aansprakelijkheid

Contractvoorwaarden bevatten doorgaans een garantiedisclaimer die als doel heeft de aansprakelijkheid van de leverancier te beperken in gevallen waarin het gaat om fouten die worden aangetroffen op de website..