service-item-2
Algemene omschrijving

Bescherm uw bedrijf en verminder het risico, vooral bij internationale transacties, door professionele voorwaarden voor uw buitenlandse partners op te stellen zodat eventuele geschillen snel kunnen worden afgehandeld.

Concrete voorwaarden verkleinen het risico op onbetaalde facturen.

Waarom zijn regels en voorwaarden nodig?

  • Om een duidelijke procedure van bestelling – betaling – levering te hebben;
  • Om het risico in verband met internationale transacties te beperken;
  • Om uw handelsbelangen te beschermen;
  • Bepaal de regels om kleine geschillen en ruzies met uw partners te vermijden;
  • Kies de geldende wet en bevoegde rechtbank;
  • Beperk uw aansprakelijkheid.

Verklein het risico op achterstallige betalingen

De overeenkomst zal ook een rentepercentage voorschrijven in geval van vertraging bij betalingen.

U kunt een ander tarief tot 15% bepalen, overeengekomen met uw buitenlandse partner, zodat het risico op betalingsvertraging aanzienlijk kleiner wordt.

Bepaal de geldende wet en bevoegde Rechtbank

Een gewone clausule van het geldende recht in een overeenkomst heeft betrekking op de jurisdictie die van toepassing is op de voorwaarden uit de overeenkomst. Het vaststellen van deze voorwaarden in de overeenkomst kan u het voordeel geven om een beroep te kunnen doen op de rechtbank van uw stad en het recht van uw land toe te passen, zodat uw partner weet dat de zaak in geval van een geschil zal worden afgehandeld door een andere rechtbank en hij de voorwaarden op gedisciplineerde wijze zal moeten naleven.

Bovendien zorgen goed opgestelde voorwaarden voor snelle afwikkeling van het geschil en beschermen ze uw internationale activiteiten.

Beperk uw aansprakelijkheid

Contractvoorwaarden bevatten meestal alleen garanties die proberen de aansprakelijkheid van de eigenaar te beperken wanneer er fouten worden aangetroffen in de inhoud, welke te lezen is op de website.