Met advocatenkantoor Basile International Legal Firm wordt het incasseren van internationale vorderingen makkelijker dan ooit tevoren!

Dankzij onze innovatieve formule We Win, No Fee betaald u nul euro om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren.

Scenario’s

Het doel van Basile International Legal Firm is volledige tevredenheid van de klant. Wij hanteren daarom een flexibel beleid, dat indien nodig, kan worden aangepast om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van onze klanten.

WE WIN, NO FEE
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke scenario’s en de kosten die kunnen ontstaan tijdens een incassoprocedure.
Opstartkosten: € 100,00 excl. BTW (facturatie na acceptatie van het dossier)

Basile International Legal Firm past in de minnelijke fase de formule We Win, No Fee toe.

Indien de volledige vordering (d.w.z.: hoofdsom, rente en incassokosten) in de minnelijke fase succesvol geïncasseerd kan worden, zal ons kantoor u de volledige hoofdsom doorstorten. Onze kostenstaat en ereloon wordt afgedekt met de rentes en incassokosten.

Rekenvoorbeeld  1
Hoofdsom € 10.000

Hoofdsom€ 10.000
Rente€ 1.000
Incassokosten€ 1.000
Totaal openstaand
bedrag
€ 12.000

 

Totaal geïncasseerd bedrag € 12.000

Bedrag wat doorgestort
wordt naar u:
€ 10.000
Kostenstaat en ereloon Basile International Legal Firm: € 2.000
Te betalen door u: € 0

Indien de vordering gedeeltelijk geïncasseerd kan worden (bijv. enkel de hoofdsom of een gedeelte van de hoofdsom) zal ons kantoor commissie in rekening brengen conform de onderstaande staffel:

  • Vorderingen tot € 30.000,00: 10%
  • Vorderingen van € 30.000,00 tot € 60.000,00: 8%
  • Vorderingen van € 60.000,00 tot € 100.000,00: 6%
  • Vorderingen hoger dan € 100.000,00: 5%

 

Rekenvoorbeeld 2
Hoofdsom € 10.000

Hoofdsom€ 10.000
Rente€ 1.000
Incassokosten€ 1.000
Totaal openstaand
bedrag
€ 12.000

 

Totaal geïncasseerd bedrag: € 10.000

Bedrag wat doorgestort
wordt naar u:
€ 9.000
Kostenstaat en ereloon Basile International Legal Firm: € 1.000
Te betalen door u: € 1.000

Wanneer er niets geïncasseerd wordt, zal er niets bij u in rekening gebracht worden.

Overige diensten

JURIDISCH ADVIES

Heeft u een vraag of heeft u een juridisch advies nodig in een handelszaak?

Dankzij onze ervaring op het gebied van handelsrecht en gerelateerde rechten binnen de EU, zijn wij in staat om u te voorzien van de meest doeltreffende adviezen voor uw zakelijke vraagstukken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

ATTEST VAN ONINBAARHEID

Indien het incasseren van uw vordering onmogelijk blijkt te zijn door juridische en/of structurele factoren, dan geven onze advocaten op uw verzoek een attest van oninbaarheid af. Hierin worden alle handelingen benoemd die verricht zijn om tot recuperatie van de vordering te komen, evenals de juridische en niet-juridische redenen waarom de schuld als oninbaar moet worden beschouwd.

*Genoemde prijzen zijn excl. BTW.