WIE ZIJN WIJ?

Onze partners ontwikkelen zich samen met ons!

Basile International Legal Firm is een lid van de Italiaanse Kamer Van Koophandel Voor Nederland.

Basile International Legal Firm, met statutaire zetel in Nederland (NL) en een kantoor in Italië (IT) is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in Internationaal Incasso / Internationale Schuldvordering.

Ervaring

Ons team is gespecialiseerd in B2B-incasso.
Wij hebben ervaring hebben in het handels – en ondernemingsrecht, international privaat recht, procedures tot verklaring van Insolventie/Faillisement, erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse uitspraken, executies, het oplossen van handelsgeschillen en bemiddeling.

Kwalificaties

Onze advocatenzijn alumni van de beste landelijke en internationale universiteiten, beschikken over aanvullende kwalificaties, spreken vloeiend Engels en hebben ervaring op het gebied van schuldincasso, internationale handelsgeschillen en kredietbeheer.

Internationaliteit

Basile International Legal Firm kan samen met haar partners helpen bij het incasseren van schulden van bedrijven binnen en buiten de EU. Samen met onze lokale partners zorgen wij voor alle vereiste stappen om de uitstaande bedragen te incasseren, ongeacht het land waarin deze stappen worden ondernomen. Dit doen  wij, op wettelijke of minnelijke wijze.

Een internationaal gerechtelijk geschil is een ingewikkelde situatie vol hindernissen, maar dankzij Basile International Legal Firm krijgt u de rechtsbijstand die u nodig hebt.

SNEL EN DOELTREFFEND

Onze partners ontwikkelen zich samen met ons

Veel advocatenkantoren hebben een aanpak die ertoe leidt dat incasso in de praktijk een ingrijpend proces is, met name in geval van een buitengerechtelijke procedure. Dit is van grote betekenis voor het incasseren van de schulden omdat hier nog kosten en rente bovenop komen, waarmee het hoofdbedrag zelfs overschreden kan worden. Dit komt de onderhandelingen niet ten goede.

Wij zoeken altijd de snelste en meest doeltreffende manier om uw schuldenaar te benaderen. Wij behartigen uw rechten op juridische grondslag en focussen ons op het incasseren van uw vorderingen en/of treffen een schikking met uw schuldenaar in uw voordeel. Onze hoofdmissie is het zo snel mogelijk, en met optimale voorwarden, incasseren van uw vorderingen. Daarom gaan wij te werk volgens de formule We win, No fee waarmee vorderingen doeltreffend en gemakkelijk kunnen worden geïnd.

Onze klanten ontvangen iedere 48 uur per e-mail of telefoon een update van de stand van zaken, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen in de zaak.
Uiterlijk 24 uur na het opdragen van de zaak contacteren wij de schuldenaars via een officieel betalingsverzoek in hun moedertaal, gevolgd door een telefoongesprek. Indien uw schuldenaar niet binnen de termijn wil betalen of hij uw vordering in twijfel trekt, adviseren wij u over de meest geschikte en doeltreffende juridische opties.

257
Afgewikkelde zaken
15
Adviseurs
100
Gerechtelijke verhoren
50
Internationaal geschil

VERTROUW BASILE INTERNATIONAL LEGAL FIRM EN U ONTVANGT HET BESTE ADVIES OVER SCHULD INCASSO.

Neem contact met ons op!