WIE ZIJN WIJ?

Onze partners ontwikkelen zich samen met ons!

Basile International Legal Firm is lid van de Italiaanse Kamer Van Koophandel voor Nederland.

Basile International Legal Firm is een advocatenkantoor, met statutaire zetel in Nederland (NL) en een kantoor in Italië (IT), dat gespecialiseerd is in internationale schuldvorderingen- en incasso.

Ervaring

Ons team is gespecialiseerd in B2B- incasso.
Wij hebben ervaring in het handels-en ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht, faillissement– en insolventieprocedures, erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, executies en het oplossen van handgeschillen middels mediation.

Kwalificaties

Onze advocaten zijn alumni van de best aangeschreven nationale en internationale universiteiten en beschikken over aanvullende competenties. Zo spreken zij vloeiend Engels en hebben ervaring op het gebied van incasso, internationale handelsgeschillen en kredietbeheer.

Internationaal

Basile International Legal Firm kan u, samen met haar partners, helpen bij het incasseren van B2B vorderingen binnen- en buiten de EU. Wij dragen zorg dat alle vereiste stappen ondernomen worden  om de uitstaande bedragen te incasseren, ongeacht het land waarin debiteur gevestigd is. Wij verzorgen zowel de minnelijke als gerechtelijke incasso.

Skyline of a big city on the background

Een internationale gerechtelijke procedure is complex en vaak vol obstakels, maar dankzij Basile International Legal Firm krijgt u de juridische bijstand die u nodig heeft.

SNEL EN DOELTREFFEND

Onze partners ontwikkelen zich samen met ons

Veel advocatenkantoren hebben een aanpak die ertoe leidt dat incasso in de praktijk een ingrijpend proces is, met name in geval van een buitengerechtelijke procedure. Dit is van grote betekenis voor het incasseren van de schulden omdat hier nog kosten en rente bovenop komen, waarmee het hoofdsom zelfs overschreden kan worden. Dit is vaak niet gunstig voor de onderhandelingen.

Wij zoeken altijd de snelste en meest doeltreffende manier om uw debiteur te benaderen. Wij behartigen uw belangen, zien erop toe dat uw rechten gerespecteerd worden en focussen ons op het incasseren van uw vordering(en) en/of treffen een schikking met de debiteur in uw voordeel. Ons hoofddoel is het zo snel mogelijk, en met optimale voorwaarden, incasseren van uw vorderingen. Om deze reden werken wij conform op basis van We Win, No Fee. Dankzij deze afrekenmethode kunnen vorderingen doeltreffend en eenvoudig geïncasseerd worden.

Onze klanten ontvangen iedere 48 uur, per e-mail of telefoon, een stand van zaken zodat u te allen tijde op de hoogte bent.
Uiterlijk 24 uur nadat de zaak aan ons is overgedragen, contacteren wij de debiteur middels een schriftelijke ingebrekestelling (in hun moedertaal), gevolg door een telefonische aanmaanpoging. Indien debiteur niet binnen de gestelde termijn betaald of hij verweer aantekent, zullen wij u adviseren naar de mogelijke juridische vervolgstappen.

Onze Cliënten en Partners

ICC logo
BVCM 15 logo
ITKAM logo
Evolution logo
Italian Chamber of Commerce logo
Morgan Corporate logo
457
Afgewikkelde zaken
58
Juridische bijstand
150
Rechtszittingen
85
Internationale geschillen

VERTROUW OP BASILE INTERNATIONAL LEGAL FIRM VOOR DE BESTE BIJSTAND BIJ HET INCASSEREN VAN UW INTERNATIONALE VORDERINGEN.

Contacteer Ons!